Jedrilicarski savez
Primorsko
goranske zupanije
Zavrsni racun za 2016

Zapisnik Skupstine 2016

STATUT

ZAPISNICI SASTANKA IO 2014

Kriteriji za dodjelu sredstava za državna i
medjunarodna natjecanja - usvojeno na
skupštini JSPGZ 2014 (file)